Hướng dẫn đan áo oversize Fox Trot

by Hạnh Phạm

Free pattern from Let’s knit together
Dịch: RiO’s Corner

Dành cho trẻ em 7-8 (9-1011-12) tuổi
Ngực áo: 95 (104109) cm
(Vì đây là áo oversize cho trẻ em nên kích thước rộng, có thể vừa với size nhỏ của người lớn, chỉ cần đan thân áo và tay áo dài ra)

I/ Nguyên liệu
– Len chính (để đan thân áo), đối với áo này bạn cần chuẩn bị thêm len trắng, đen và cam để đan cải hình mặt cáo
– Kim đan phù hợp với cỡ len của bạn (chuẩn bị 2 size kim, 1 kim size chính và 1 kim size nhỏ hơn 1 cỡ) (trong chart gốc dùng kim 4.5 và 5mm)
(mẫu thử 18 mũi và 25 hàng đan trơn dùng kim đan chính tương đương 10cm, bạn có thể dựa vào đây để tạo số mũi phù hợp với kim và len của mình)
– Kim khâu len, kéo

II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết 
– Cách bắt mũi
– Mũi đan lên K
– Mũi đan xuống P
– Mũi giảm skpo: trượt 1 mũi, đan 1 mũi K, đưa mũi vừa đan qua mũi trượt trước đó
– Mũi giảm K2tog
– Mũi tăng K inc
– Mũi tăng P inc
– Mũi tăng M1
– Chiết mũi mũi K
– Chiết mũi mũi P

III/ Cách thực hiện
1. Thân sau
– Dùng kim size chính và len chính, bắt 88 (96, 100) mũi
– Bắt đầu bằng 1 hàng K, đan trơn (K đan K, P đan P) cho đến khi đạt độ dài 25 (27, 32) cm, kết thúc tại mặt trái (hàng P)
– Chiết nách: chiết 5 mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (78 (86, 90) mũi)
– Hàng tiếp theo (HTT): K3, skpo, đan K tới khi còn 5 mũi, K2tog, K3
– HTT: P
– Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi còn 28 (32, 34) mũi, kết thúc tại mặt trái
– Đưa tất cả các mũi ra kim chờ

2. Vạt chéo bên trái
– Dùng kim size chính và len chính, bắt 3 mũi
– H1: K tới khi còn mũi cuối, K inc (4 mũi)
– H2: P inc, P tới hết (5 mũi)
– Lặp lại 2 hàng trên cho tới khi được 26 (28, 30) mũi, cắt len và đưa các mũi ra kim chờ

3. Vạt chéo bên phải
– Dùng kim size chính và len chính, bắt 3 mũi
– H1: K inc, K tới hết
– H2: P tới khi còn mũi cuối, P inc
– Lặp lại 2 hàng trên cho tới khi được 26 (28, 30) mũi
– HTT: đan 26 (28, 30) mũi P ở vạt phải, bắt thêm 36 (40, 40) mũi nữa, đan tiếp 26 (28, 30) mũi P của vạt trái (88 (96, 100) mũi)
– HTT: K
– Đan trơn cho tới khi vạt trước được 22 (25, 29) cm, kết thúc tại mặt trái
– HTT: K26 (30, 32), đan K cải màu theo hàng 1 của chart hình bên dưới, K26 (30, 32)
– HTT: P26 (30, 32), đan P cải màu theo hàng 2 của chart hình bên dưới, P26 (30, 32)

– Hai hàng trên sẽ định vị vị trí của chart mặt cáo cần cải màu, các hàng sau các bạn tiến hành đan trơn cải màu theo chart, đồng thời chú ý khi vạt trước đạt độ dài 25 (27, 32) cm, kết thúc tại mặt trái thì tiến hành song song cải màu và chiết nách như sau:
– Chiết 5 mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (78 (86, 90) mũi)
– HTT: K3, skpo, K tới khi còn 5 mũi, K2tog, K3
– HTT: P
– Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi còn 28 (32, 34) mũi, kết thúc tại mặt trái
– Đưa tất cả các mũi ra kim chờ

4. Tay áo
– Dùng kim size nhỏ hơn và len chính, bắt 44 (48, 48) mũi
– H1: (K2, P2) tới hết
– Các hàng sau tiếp tục K đan K, P đan P cho tới khi được 4cm, kết thúc tại mặt trái
– Đổi sang kim size chính, bắt đầu bằng 1 hàng K, đan trơn 6 (2, 2) hàng
– HTT: K3, M1, K tới khi còn 3 mũi, M1, K3
– *(Đan trơn 3 (5, 5) hàng thì lại tăng tiếp 1 hàng như trên), lặp lại * cho đến khi được 72 (76, 78) mũi trên kim
– Tiếp tục đan trơn không tăng mũi cho đến khi phần tay được 34 (40, 43) cm, kết thúc tại hàng P
– Chiết nách: chiết 5 mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (62 (66, 68) mũi)
– HTT: K3, skpo, K tới khi còn 5 mũi, K2tog, K3
– HTT: P
– Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi còn 12 mũi trên kim, kết thúc tại mặt trái, đưa các mũi ra kim chờ

5. Phần cổ
– Đưa tất cả các phần vửa đan vào chung 1 kim vòng size nhỏ hơn theo đúng thứ tự tay và thân và tiến hành đan nối vòng
– HTT: K12 của tay trái, K28 (32, 34) của thân trước, K12 của tay phải, K28 (32, 34) của thân sau (80 (88, 92) mũi)
– Bắt đầu bằng 1 hàng P, đan trơn 12 hàng
– Đan tiếp 2 hàng K và chiết mũi kết thúc (theo kiểu mũi K)
– Tiếp theo các bạn khâu các mép của áo lại
– Đan viền áo bên dưới: dùng kim vòng size nhỏ hơn, bắt đầu từ mặt phải, phía trái của phần lung, gẩy lên 88 (96, 100) mũi K dọc theo mép của thân sau và 88 (96, 100) mũi K dọc theo mép của thân trước (176 (192, 200) mũi)
– Tiến hành nối vòng và đan (K2, P2) đến hết, các hàng sau K đan K, P đan P cho đến khi được 3cm, kết thúc tại mặt trái và chiết mũi kết thúc
– Cuối cùng các bạn dùng len đen khâu mắt cho mặt cáo như hình

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong sản phẩm.
Chúc các bạn thành công! ^_^

You may also like

Góc Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00