Hướng dẫn đan áo và mũ tai mèo cho bé

by Hạnh Phạm

Free pattern from Yarnspirations
Dịch: RiO’s Corner

Size áo: 6 tháng (12, 18, 24 tháng)
Size mũ: 6-12 tháng (12-24 tháng)
– Ngực áo: 22 (24, 25, 26) inches (1 inch = 2,54 cm)
– Dài áo: 11 (12, 13, 14) inches
– Vòng đầu: 16-18 inches (19-21 inches)

I/ Nguyên liệu
– Len đen và 1 ít len đỏ cùng loại (chart gốc dùng len RED HEART® Super Saver®: 1 (1, 1, 2) cuộn màu đen mã 312; 1 cuộn len đỏ cherry mã 319)
– Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim chính và 1 kim phụ cỡ nhỏ hơn (chart gốc dùng kim 4,5mm và 6mm)
(mẫu thử 15 mũi và 20 hàng đan trơn khi dùng kim chính tương đương 10 cm)
– Đồ đánh dấu, kim chờ, 2 cúc áo, kéo, kim khâu len

II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
– Cách bắt mũi
– Mũi đan lên K
– Mũi đan xuống P
– Mũi tăng M1
– Mũi giảm skp: trượt 1 mũi theo kiểu K, K1, đưa mũi trượt vòng qua mũi vừa đan
– Mũi giảm s2kp: trượt 2 mũi liên tiếp theo kiểu K2tog, K1, đưa 2 mũi trượt vòng qua mũi vừa đan
– Chiết mũi
– Đan rib 1×1 (trong bài lấy số mũi chia hết cho 2 dư 1):
+ H1 (mặt trái): K1, (P1, K1) lặp lại đến hết
+ H2: P1, (K1, P1) lặp lại đến hết
+ Lặp lại 2 hàng trên đến khi đạt yêu cầu thì dừng
– Đan trơn: mặt phải đan K, mặt trái đan P
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây

III/ Cách thực hiện
1. Áo
THÂN SAU:
– Dùng kim nhỏ hơn và len đen, bắt 41 (45, 47, 49) mũi
– H1 (mặt trái): K
– H2: K
– H3-7: bắt đầu từ mặt trái, đan 5 hàng rib 1×1
– H8: K
– H9: K, đánh dấu lại hàng này để đánh dấu mặt trái và chuyển sang kim chính
– Bắt đầu tại mặt phải, đan trơn đến khi áo được 9 (10, 11, 12) inches tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại mặt trái
Chia cổ:
– H1 (mặt phải): K15 (16, 17, 17), nối cuộn len khác và đan tiếp K11 (13, 13, 15) sau đó đưa 11 (13, 13, 15) mũi này ra kim chờ, đan K đến hết (ta có 15 (16, 17, 17) mũi cho mỗi bên vai)
– H2: P (đan 2 bên vai cùng lúc)
– H3 (mặt phải): K đến khi còn 3 mũi ở phần vai đầu tiên, K2tog, K1, tại vai thứ 2 đan K1, skp, K tới hết (14 (15, 16, 16) mũi mỗi bên vai)
– H4-7: lặp lại 2 hàng trên 2 lần nữa (12 (13, 14, 14) mũi mỗi bên vai)
– Tiếp tục đan trơn cả 2 vai không giảm mũi nữa đến khi áo được 11 (12, 13, 14) inches tính từ lúc bắt đầu rồi chiết mũi kết thúc

THÂN TRƯỚC:
– Đan tương tự thân sau đến khi áo được 8 (9, 10, 11) inches tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại mặt trái
Chia cổ:
– H1 (mặt phải):  K15 (16, 17, 17), nối cuộn len khác và đan tiếp K11 (13, 13, 15) và đưa 11 (13, 13, 15) mũi vừa đan ra kim chờ, đan K đến hết (ta có 15 (16, 17, 17) mũi mỗi bên vai)
– H2: P (đan 2 vai cùng lúc)
– H3(mặt phải): K đến khi còn 3 mũi ở phần vai đầu tiên, K2tog, K1, tại vai thứ 2 đan K1, skp, K tới hết (14 (15, 16, 16) mũi mỗi bên vai)
– Tiếp tục đan trơn cả 2 vai không giảm mũi nữa đến khi thân trước bằng thân sau thì chiết mũi kết thúc

TAY (làm 2 phần)
– Dùng kim nhỏ hơn và len đen, bắt 25 (29, 31, 33) mũi
– H1 (mặt trái): K
– H2: K
– H3-7: đan 5 hàng rib 1×1
– H8: K
– H9 : K hết, đồng thời tăng 1 (1, 0, 2) mũi dùng mũi M1 chia đều cho hàng (26 (30, 31, 35) mũi) và đánh dấu lại hàng này để đánh dấu lại mặt trái
– Bắt đầu tại mặt phải, đan trơn 2 (2, 4, 6) hàng
– Hàng tiếp theo (HTT) – hàng tăng: K1, M1, K đến khi còn 1 mũi, M1, K1 (28 (32, 33, 37) mũi)
– * Đan trơn 3 (5, 5, 5) hàng
– Lặp lại hàng tăng * (30 (34, 35, 39) mũi)
– Lặp lại từ * đến * 2 lần nữa (34 (38, 39, 43) mũi)
– Đan trơn đến khi tay được 6½ (7½, 8½, 9½) inches tính từ lúc bắt mũi thì chiết mũi kết thúc

ĐUÔI (có thể làm hoặc không tùy thích)
– Dùng kim nhỏ hơn và len đen, bắt 9 mũi
– Đan trơn đến khi được 8 inches tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại mặt trái
– HTT: K2tog, K đến khi còn 2 mũi, K2tog
– HTT: P
– Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi còn 3 mũi thì cắt len, để lại 1 đoạn dài. Dùng kim khâu len luồn qua 3 mũi còn lại trên kim và thắt chặt, sau đó khâu 2 mép của đuôi lại rồi khâu đuôi vào chính giữa phần dưới của lưng áo

HOÀN THIỆN:
– Khâu 2 phần vai bên phải lại
– Dùng kim nhỏ hơn và len đen, bắt 5 mũi (để cài cúc), tiếp tục gẩy lên 11 mũi bắt đầu từ phần vai trái thân trước, K11 (13, 13, 15) mũi của thân trước, gẩy lên 11 mũi của vai phải thân trước, gẩy lên 8 mũi của vai phải thân sau, K11 (13, 13, 15) mũi của thân sau, gẩy lên 8 mũi củ vai trái thân sau (65 (69, 69, 73) mũi)
– H1&2: K
– H3&4: đan rib 1×1 (bắt đầu từ mặt trái)
– H5 (tạo khuyết): K1, (P1, K1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, P1, K2tog, yo, K1, P1, K1
– H6&7: đan rib 1×1 (bắt đầu từ mặt phải)
– H8&9: K
– Chiết mũi kết thúc theo kiểu K
– Khâu phần vai trái lại trừ phần cổ, khâu cúc vào vị trí tương ứng với khuyết
– Đánh dấu lại trên thân trước và thân sau vị trí cách vai 4½ (5, 5¼, 5¾) inches, ráp tay vào vai giữa 2 điểm đánh dấu và khâu lại, lặp lại tương tự với tay còn lại
– Cuối cùng các bạn tiến hành khâu 2 mép tay và thân

2. Mũ
– Dùng kim nhỏ hơn và len đen, bắt 53 (59) mũi
– H1 (mặt trái): K
– H2: K
– H3-7: đan 5 hàng rib 1×1
– H8: K
– H9: K26 (29), M1, K đến hết (54 (60) mũi)
– Chuyển sang kim chính, bắt đầu từ mặt phải, đan trơn đến khi được 5½ (6½) inches tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại mặt trái, đánh dấu lại mũi bắt đầu và mũi kết thúc của hàng này

Chúng ta tiến hành giảm mũi như sau:
– H1 (mặt phải): (K4, K2tog) lặp lại đến hết (45 (50) mũi)
– H2: P
– H3: (K3, K2tog) lặp lại đến hết (36 (40) mũi)
– H4: P
– H5: (K2, K2tog) lặp lại đến hết
– H6: P
– H7: (K1, K2tog) lặp lại đến hết
– H8: P
– H9: K2tog lặp lại đến hết (9 (10) mũi)
– H10: P
– H11: K1 (0), K2tog lặp lại đến hết (5 mũi)
– Cắt len, để lại 1 đoạn dài, dùng kim khâu len xỏ qua các mũi còn lại trên kim và thắt chặt, sau đó khâu 2 mép của thân mũ lại bắt đầu từ đỉnh đầu đến vị trí đã đánh dấu từ trước thì dừng lại và chốt mũi

TAI (làm 2 phần)
* Tai phía sau:
– Dùng kim nhỏ hơn và len đen, bắt 5 mũi
– H1: K2, yo, K1, yo, K2 (7 mũi)
– H2, 4, 6, 8, 10: K hết, tại các mũi yo đâm kim ra phía sau chân mũi chứ không phải phía trước
– H3: K3, yo, k1, yo, k3
– H5: K4, yo, k1, yo, k4
– H7: K5, yo, k1, yo, k5
– H9: K6, yo, k1, yo, k6
– H11: K7, yo, k1, yo, k7
– H12: như H2 (17 mũi)

* Tai phía trước
– Đổi sang len đỏ và đan tiếp  như sau:
– H1 (mặt phải): K
– H2, 4, 6, 8: P
– H3: Skp, k5, s2kp, k5, k2tog (13 mũi)
– H5: Skp, k3, s2kp, k3, k2tog (9 mũi)
– H7: Skp, k1, s2kp, k1, k2tog (5 mũi)
– H9: Skp, k1, k2tog (3 mũi)
– Cắt len, để lại 1 đoạn dài và dùng kim khâu len xỏ qua các mũi còn lại trên kim rồi thắt nút chiết lại, đặt phần tai trước lên trên phần tai sau rồi khâu viền lại bằng len đen

HOÀN THIỆN
Viền cổ:
– Dùng kim nhỏ hơn và len đen, bắt 18 (22) mũi, tiếp tục gẩy lên 41 (49) mũi vòng theo phần mép mũ chưa khâu (không phải phần đan rib) bắt đầu từ phần góc tại mặt phải (59 (71) mũi)
– H1&2: K
– H3&4: đan 2 hàng rib 1×1 (bắt đầu từ mặt trái)
– H5 (mặt trái): K1, (P1, K1) lặp lại đến khi còn 6 mũi, P1, K2tog, yo, K1, P1, K1 (tạo khuyết)
– H6&7: đan 2 hàng rib 1×1 (bắt đầu từ mặt phải)
– H8&9: K
– Chiết mũi kết thúc theo kiểu K
– Cuối cùng các bạn tiến hành khâu cúc vào vị trí tương ứng với khuyết, khâu tai vào mũ (vị trí tương tự như trong ảnh)

Như vậy là các bạn đã hoàn thiện xong bộ mũ và áo cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^

You may also like

Góc Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00