Hướng dẫn đan áo Bright Red cho bé

by Hạnh Phạm

Free pattern from favecrafts
Dịch: RiO’s Corner

Sizes: 2 (4-6-8-10) tuổi
Tương ứng vòng ngực: 53.5 (58.5-63.5- 67-71) cm
Ngực áo khi hoàn thành: 61 (68.5-71-76-82.5) cm

I/ Nguyên liệu
– Len (chart gốc dùng len Bernat® Chunky (400 g/14 oz): 1 (1-1-1-2) cuộn)
– Kim đan phù hợp với len của bạn, 1 kim chính và 1 kim phụ nhỏ hơn 1 cỡ (chart gốc dùng kim 5.5mm và 6mm)
(mẫu thử 15 mũi và 20 hàng đan trơn tương đương 10cm khi dùng kim chính)
– Kim đan vặn thừng
– 4 đánh dấu, kim khâu len, kéo

II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
– Cách bắt mũi
– Mũi đan lên K
– Mũi đan xuống P
– Mũi vặn C6B: đưa 3 mũi tiếp theo ra kim vặn thừng và để ra phía sau sản phẩm, K3, tiếp tục đan K tại 3 mũi trên kim vặn thừng
 – Mũi vặn C6F: đưa 3 mũi tiếp theo ra kim vặn thừng và để ra phía trước sản phẩm, K3, tiếp tục đan K tại 3 mũi trên kim vặn thừng
– Mũi tăng K inc
– Chiết mũi
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây

III/ Cách thực hiện
Áo được viết hướng dẫn cho size nhỏ nhất, số mũi thay đổi cho các size lớn hơn tương ứng với các số trong ngoặc ( )
* Chart vặn thừng: (tổ hợp 16 mũi)
– H1 (mặt phải): P2, C6B, C6F, P2
– H2-8: đan K mũi K và đan P mũi P

THÂN SAU:
**- Dùng kim nhỏ hơn bắt 45 (51-53- 57-61) mũi
– H1 (mặt phải): K1, (P1, K1) lặp lại đến hết hàng
– H2: P1, (K1, P1) lặp lại đến hết hàng
– Lặp lại 2 hàng trên 3 lần nữa**
– Đổi sang kim chính lớn hơn và đan trơn (mặt phải đan K mặt trái đan P) cho đến khi thân áo được 21.5 (24-29-32-35.5) cm tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại hàng P
– Chiết nách (kiểu raglans): chiết 2 (2-2-3-3) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (41 (47-49-51-55) mũi), đan trơn 2 hàng, tại hàng thứ 3 giảm 1 mũi ở đầu hàng và 1 mũi ở cuối hàng, (tiếp tục đan 3 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng thứ 4) 1 (0-1-2-3) lần, (tiếp tục đan 1 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại cho đến khi còn 19 (21-23- 23-25) mũi, kết thúc tại hàng P, đưa số mũi còn lại ra kim chờ

THÂN TRƯỚC:
– Làm tương tự thân sau từ ** đến **
– Chuyến sang kim chính và đan như sau:
– H1 (mặt phải): K17 (20-21-23-25), (K inc, K1) x5, K đến hết (50 (56-58-62-66) mũi)
– H2: P17 (20-21-23-25), K2, P12, K2, P đến hết
– H3: K17 (20-21-23-25), đan hàng đầu tiên của chart vặn thừng, K đến hết
– H4: P17 (20-21-23-25), đan hàng thứ 2 của chart vặn thừng, P đến hết
– Các bạn cứ tiếp tục đan theo chart vặn thừng, các mũi còn lại mặt phải đan K, mặt trái đan P cho đến khi thân áo được 21.5 (24-29-32-35.5) cm tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại hàng P
– Chiết nách (kiểu raglans): chiết 2 (2-2-3-3) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (46 (52-54-56-60) mũi), đan trơn 2 hàng, tại hàng thứ 3 giảm 1 mũi ở đầu hàng và 1 mũi ở cuối hàng, (tiếp tục đan 3 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng thứ 4) 1 (0-1-2-3) lần, (tiếp tục đan 1 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại cho đến khi còn 34 (36-40- 42-44) mũi
– Chiết cổ:
– Hàng tiếp theo (HTT): K2tog, K10 (10-11-12-12), đưa số mũi chưa đan còn lại ra kim 2 đầu và đan tiếp số mũi còn lại trên kim
– Giảm 1 mũi ở phía cổ của 2 hàng tiếp theo, (đan 1 hàng bình thường, giảm 1 mũi ở phía cổ của hàng tiếp theo) x3, cùng lúc đó, (đan 1 hàng bình thường, giảm 1 mũi ở phía nách của hàng tiếp theo) 4 (4-5-6-6) lần, sau khi kết thúc bạn sẽ còn 2 mũi trên kim

(Mình sẽ giải thích tại chỗ này cho các bạn 1 chút, đầu tiên cũng không hiểu gì, may tìm được giải thích trên mạng dịch ra mới hiểu được 😀 Ở đoạn này các bạn sẽ đan như sau (mình chỉ nói cho size bé nhất, các size còn lại các bạn làm tương tự)
H1: giảm 1 mũi ở phía cổ
H2: giảm 1 mũi ở phía cổ và 1 mũi ở phía nách
H3, 5, 7 đan bình thường không giảm
H4, 6, 8: như hàng 2
Tóm lại là việc giảm mũi ở cổ và nách làm đồng thời, các bạn nên ghi ra để đan cho đỡ nhầm)

– HTT: P2tog, chiết mũi (cắt len để lại 1 đoạn dài, xỏ qua mũi còn lại trên kim và chốt lại)
Chúng ta quay trở lại đan số mũi còn lại ở kim chờ
– Tại mặt phải, đưa 10 mũi đầu tiên (phía bên trái) ra kim chờ, tiếp tục đan K đến khi còn 2 mũi, K2tog
– Giảm 1 mũi ở phía cổ của 2 hàng tiếp theo, (đan 1 hàng bình thường, giảm 1 mũi ở phía cổ của hàng tiếp theo) x3, cùng lúc đó, (đan 1 hàng bình thường, giảm 1 mũi ở phía nách của hàng tiếp theo) 4 (4-5-6-6) lần, sau khi kết thúc bạn sẽ còn 2 mũi trên kim
– HTT: P2tog, chiết mũi (cắt len để lại 1 đoạn dài, xỏ qua mũi còn lại trên kim và chốt lại)

TAY: (làm 2 phần)
– Dùng kim nhỏ hơn, bắt 21 (23-23- 27-27) mũi
– Đan gấu tương tự thân 8 hàng
– Đổi sang kim chính và đan trơn, đan 4 hàng bình thường, tăng 1 mũi ở đầu và 1 mũi ở cuối hàng tiếp theo, (tiếp tục đan 3 hàng bình thường, tăng mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại cho đến khi được 31 (33- 33-31-35) mũi, (tiếp tục đan 5 hàng bình thường, tăng mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại cho đến khi được 37 (41-43-45-49) mũi
– Tiếp tục đan trơn cho đến khi phần tay được 23 (28-30.5-33-35.5) cm tính từ lúc bắt mũi, kết thúc tại hàng P
– Chiết nách: chiết 2 (2-2-3-3) mũi đầu tiên của 2 hàng tiếp theo (33 (37-39-39-43) mũi), giảm 1 mũi ở đầu và 1 mũi ở cuối của hàng tiếp theo đối với 3 size đầu, đối với 2 size cuối cùng các bạn đan 4 hàng bình thường, giảm mũi tại hàng thứ 5
– (Tiếp tục đan 1 hàng bình thường, giảm mũi tương tự tại hàng tiếp theo) lặp lại đến khi còn 7 (11-9-9-9) mũi
– Tiếp tục giảm mũi tương tự tại tất cả các hàng đến khi còn 5 (5-7- 7-7) mũi, đưa số mũi còn lại ra kim chờ

HOÀN THIỆN
– Ráp tay vào nách áo, để chừa lại phía bên trái thân sau không ráp
– Tại mặt phải, dùng kim nhỏ hơn, đan K5 (5-7-7-7) tại số mũi còn lại ở tay trái, gẩy lên 7 (7-9-11-11) mũi tại mép cổ phía trái thân trước, K10 (12-14-14-16) tại số mũi còn lại của thân trước, giảm 2 mũi chia đều cho hàng, gẩy lên 7 (7-9-11-11) mũi tại mép cổ bên phải thân trước, K5 (5-7-7-7) tại số mũi còn lại ở tay phải, K19 (21-23-23-25) số mũi còn lại của thân sau, giảm 2 mũi chia đều cho hàng (49 (53-65-69-73) mũi)
– Đan rib 1×1 (tương tự đan gấu áo) 1 đoạn khoảng 5cm, kết thúc tại mặt trái và chiết mũi kết thúc
– Tiếp theo các bạn khâu phần nách còn lại và phần cổ lại, gấp cổ áo vào phía trong mặt trái và may khớp lại với phần chân cổ; khâu các mép áo và tay áo lại

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^

You may also like

Góc Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00