Hướng dẫn đan áo Cascade cho bé

by Hạnh Phạm

Free pattern by Raya Budrevich
Dịch: RiO’s Corner

Size: 3 tháng (6 tháng, 1 tuổi, 18 tháng, 2, 3, 4, 6 tuổi)

Ngực áo: 17½ [19, 21, 21¾, 23½, 25¼, 27, 28] inches (1 inch = 2,54 cm)
Dài áo: 9 [11, 11, 13½, 13½, 15¾, 16, 18] inches

I/ Nguyên liệu
– Len
– Kim đan phù hợp cỡ len của bạn, 1 kim vòng và 1 bộ kim 2 đầu cùng size (chart gốc dùng kim 4,5 mm)
(mẫu thử 18 mũi  24 hàng đan trơn tương đương 10 cm)
– 4 [5, 5, 6, 6, 7, 7, 8] cúc áo
– Kim khâu len, kim chờ, kéo

II/ Kí hiệu và các mũi đan cần biết
– Cách bắt mũi
– Mũi đan lên K
– Mũi đan xuống P
– yo (yarn over): vắt dây tạo mũi nhưng không đan
– Mũi tăng M1P (make one purl)
– Mũi giảm skpo
– Mũi giảm K2tog
– Mũi giảm CDD
– Mũi tăng Kfb (tương tự K inc)
– Mũi giảm sk2po
– Chiết mũi
– pm: đánh dấu
– m: chỗ đánh dấu
– sm: chuyển đánh dấu
Mũi nào chưa biết các bạn có thể tìm xem video hướng dẫn tại đây (mũi nào chưa có có thể tìm trên youtube)

III/ Cách thực hiện
* Họa tiết lá:
– H1 (mặt trái): K2, p5, k1
– H2: P1, k2, yo, k1, yo, k2, m1p, p1, k1.
– H3: K3, p7, k1.
– H4: P1, k3, yo, k1, yo, k3, m1p, p2, k1.
– H5: K4, p9, k1.
– H6: P1, skpo, k5, k2tog, m1p, p3, k1.
– H7: K5, p7, k1.
– H8: P1, skpo, k3, k2tog, m1p, p1, k1, yo, p2tog, k1 – hàng tạo khuyết
– H9: K3, p1, k2, p5, k1.
– H10: P1, skpo, k1, k2tog, m1p, [p2, k1] x2
– H11: K3, p1, k3, p3, k1.
– H12: P1, CDD, đưa mũi đầu tiên của kim phải vòng qua mũi thứ 2, chiết 2 mũi tiếp theo theo kiểu P (5 mũi còn lại trên kim trái), (K1, yo) x2, K1, P1, K1
– Lặp lại từ H1-H12 cho phần họa tiết lá

          Chúng ta bắt đầu đan như sau:
– Dùng kim vòng bắt mũi theo thứ tự:
bắt 3 [3, 4, 4, 5, 5, 6, 6] mũi, PM,
bắt 10 [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10] mũi, PM,
bắt 18 [18, 20, 20, 22, 22, 24, 24] mũi, PM,
bắt 10 [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10] mũi, PM,
bắt 3 [3, 4, 4, 5, 5, 6, 6] mũi
Tổng cộng: 44 [44, 48, 48, 52, 52, 56, 56] mũi trên kim
– H1 (mặt phải): Kfb, *(K đến 1 mũi trước m, Kfb, sm, Kfb), lặp lại * 3 lần nữa, K đến khi còn mũi cuối, Kfb (54 [54, 58, 58, 62, 62, 66, 66] mũi)
– H2: P đến trước mũi cuối, PM (sử dụng đánh dấu khác kiểu hoặc khác màu, đây là vị trí chúng ta sẽ tạo lá, kí hiệu là mx), K1
– H3: như H1 (64 [64, 68, 68, 72, 72, 76, 76] mũi)
– H4: P tới mx, K1, P1
– H5: Kfb, K1, *(K đến 1 mũi trước m, Kfb, sm, Kfb), lặp lại * 3 lần nữa, K đến khi còn mũi cuối, Kfb (74 [74, 78, 78, 82, 82, 86, 86] mũi)
– H6: P tới mx, K2, P1, bắt thêm 3 mũi (77 [77, 81, 81, 85, 85, 89, 89] mũi)
– H7: (P2, K1) x2, *(K đến 1 mũi trước m, Kfb, sm, Kfb), lặp lại * 3 lần nữa, K đến hết (85 [85, 89, 89, 93, 93, 97, 97] mũi)
– H8: P đến mx, K3, P1, K2
– H9: P1, (K1, yo) x3, P1, K1, *(K đến 1 mũi trước m, Kfb, sm, Kfb), lặp lại * 3 lần nữa, K đến hết (mũi yo thứ 3 tạo ở đầu hàng chính là khuyết áo đầu tiên) (96 [96, 100, 100, 104, 104, 108, 108] mũi)
– H10: P đến mx, K1, K2tog, P5, K1 (95 [95, 99, 99, 103, 103, 107, 107] mũi)
– Tiếp tục đan tiếp phần họa tiết lá đã hướng dẫn ở phần đầu, bắt đầu từ hàng 2 (các lá sau vẫn đan bình thường từ hàng 1)trong khi vẫn tăng mũi tiếp tục trong thân tương tự các hàng trước thêm 10 [14, 16, 18, 20, 24, 26, 28] lần nữa, kết thúc tại hàng P, lúc này ta sẽ có 20 [24, 26, 28, 30, 34, 36, 38] hàng và 38 [42, 46, 48, 52, 56, 60, 62] mũi cho phần thân sau, 30 [34, 36, 38, 40, 44, 46, 48] mũi cho mỗi tay

Chia thân và tay
– Hàng tiếp theo (mặt phải): vẫn đan bình thường ở phần lá, sau đó đan K đến m đầu tiên, bỏ m, đưa 30 [34, 36, 38, 40, 44, 46, 48] mũi tiếp theo ra kim chờ (hoặc 1 sợi len), bỏ m, bắt thêm 1 mũi, K đến m tiếp theo, bỏ m, bắt thêm 1 mũi, bỏ m, đưa 30 [34, 36, 38, 40, 44, 46, 48] mũi tiếp theo ra kim chờ (hoặc 1 sợi len), bỏ m, K tới hết
– Tiếp tục đan trơn (mặt phải đan K mặt trái đan P), vẫn đan đồng thời họa tiết riêng cho phần lá cho đến khi đan được 3 [4, 4, 5, 5, 6, 6, 7] lá
– Đan hàng cuối cùng (sau hàng 12 của lá cuối cùng) như sau (mặt phải): P1, sk2po, đưa mũi đầu tiên của kim phải vòng qua mũi thứ 2, chiết 5 mũi tiếp theo theo kiểu P (còn cách mx 2 mũi), K2, bỏ mx, K tới hết

          Gấu áo:
– H1 (mặt trái): (K1, P1) tới hết
– H2: K tới hết
– Lặp lại 2 hàng trên 2 [2, 2, 3, 3, 3, 4, 4] lần nữa, sau đó lặp lại hàng 1 thêm lần nữa sau đó chiết mũi kết thúc theo kiểu K

          Tay:
– Chuyển số mũi đan tay ở kim chờ chia đều vào các kim 2 đầu, gẩy thêm 2 mũi ở phần nách, đánh dấu ở giữa 2 mũi gẩy thêm để đánh dấu điểm bắt đầu (32 [36, 38, 40, 42, 46, 48, 50] mũi)
– Đan K tất cả các hàng cho đến khi phần tay được 4 [4¼, 4½, 5, 5¼, 5½, 5¾, 6] inches tính từ nách (khoảng 24 [26, 28, 30, 32, 34, 36, 38] hàng), tiếp theo đan [K4, k2tog] 5 [6, 6, 6, 6, 7, 8, 8] lần, K2tog 1 [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] lần, K0 [0, 2, 4, 6, 2, 0, 2] lần (còn 26 [30, 32, 34, 36, 38, 40, 42] mũi)
– HTT: (K1, P1) đến hết
– HTT: K đến hết
– Lặp lại 2 hàng trên 2 [2, 2, 3, 3, 3, 4, 4] lần nữa rồi chiết mũi kết thúc theo kiểu mũi K
– Làm tương tự với tay còn lại

          Nẹp thân bên phải:
– Tại mặt phải, cứ 4 dòng các bạn gẩy lên 3 mũi dọc theo thân phải, chú ý tạo số mũi chẵn
– H1: (K1, P1) đến hết
– H2: K hết
– Lặp lại 2 hàng trên 3 lần nữa cho tất cả các size rồi chiết mũi kết thúc theo kiểu K

          Nẹp cổ:
– Gẩy mũi tại mặt phải như sau:
gẩy 4 mũi tại nẹp thân phải
gẩy 3 [3, 4, 4, 5, 5, 6, 6] mũi từ số mũi đã bắt ban đầu của thân phải phía trước, PM
gẩy 10 mũi dọc theo mép tay, PM
gẩy 18 [18, 20, 20, 22, 22, 24, 24] mũi dọc theo mép cổ thân sau, PM
gẩy 10 mũi dọc theo mép tay, PM
gẩy 3 [3, 4, 4, 5, 5, 6, 6] mũi từ số mũi đã bắt ban đầu của thân trái phía trước, PM
gẩy thêm 3 mũi ở thân trái phía trước (6 hàng đầu tiên của phần cổ nơi tăng các mũi Kfb)
gẩy thêm 3 mũi tại 3 mũi bắt thêm ở phần đầu để đan lá
Tổng cộng: 54 [54, 58, 58, 62, 62, 66, 66] mũi
– H1: (K1, P1) đến hết
– H2: *(K đến 2 mũi trước m, SSK, sm, K2tog), lặp lại * 3 lần nữa, K tới hết
– H3: như H1 rồi chiết mũi kết thúc theo kiểu K và block

Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong áo cho bé yêu
Chúc các bạn thành công! ^_^

You may also like

Góc Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00